Pravila o vraćanju novca

1. Porudžbine koje su poručene na zatvorene profile/naloge ili koristeći netačne informacije ne podležu garanciji. Pažljivo proverite detalje svake porudžbine pre nego što je poručite.

2. Sumnjive aktivnosti kao što je korišćenje neovlašćenih ili ukradenih kreditnih kartica dovešće do suspendovanja vašeg naloga. Nema izuzetaka.

3. Nemojte koristiti više usluga u isto vreme za isti profil/stranicu/kanal/post/video itd. U suprotnom, nećemo moći da garantujemo ispravno ispunjenje vaše porudžbine ili povraćaj novca.

4. Povraćaj sredstava se ne vrši u obliku vraćanja novca na Vaš metod plaćanja. Ako porudžbina nije završena ili kasni, vratićemo vam novac na račun NA SAJTU i možete ga koristiti za kupovinu druge usluge.

5. Dodavanje sredstava se smatra konačnom transakcijom bez mogućnosti povraćaja sredstava. Međutim, sredstva za porudžbine mogu biti refundirana tako što će biti vraćena na vaš račun NA SAJTU.

6. Ako porudžbina nije završena ili kasni, možemo vratiti novac na vaš račun NA SAJTU i možete ga koristiti za kupovinu druge usluge.

7. Promena imena profila/stranice/kanala/grupa ili brisanje naloga nakon poručivanja smatra se prevarom i poništava garanciju.